NAŠA ZGODBA

»GRAD PODSREDA - Najbolj grajski med gradovi na Slovenskem«

Častiti grajski gost,

Dobrodošli na spletni strani »najbolj grajskega med gradovi na Slovenskem«, srednjeveškega gradu Podsreda iz zgodnjega 12. stoletja, ki je prestal preizkušnjo časa in iz propadajočega stanja prerasel v središče kulturnih, izobraževalnih, družabnih in turističnih dejavnosti.

Grad Podsreda, ki sodi med najpomembnejše objekte romanske arhitekture na Slovenskem, je bil v zadnjih 40 letih skrbno obnovljen, pri čemer je ohranil svoj prvotni srednjeveški značaj in čar, hkrati pa obiskovalcem nudi vse udobje moderne ponudbe. Grad je spomenik lokalnega pomena v lasti Občine Kozje, upravlja pa ga Javni zavod Kozjanski park.

Vabimo vas, da raziščete našo spletno stran, spoznate našo bogato dediščino in pester koledar dogodkov
ter načrtujete svoj naslednji obisk te izjemne destinacije.

Grad Podsreda danes

Danes je grad gostoljubna destinacija za popotnike in domačine z različnimi vsebinami in dogodki, ki prikazujejo bogato zgodovino, kulturo in naravne lepote regije. Na tej živahni destinaciji se vedno kaj dogaja, od samostojnih ogledov notranjosti gradu z avdio vodenjem do vodenih ogledov z grajskimi vodniki, kulturnih dogodkov ter koncertov in porok.

Poleg izjemno ohranjene grajske arhitekture lahko gostje uživajo v zanimivih razstavah za odrasle in otroke, družinski pustolovski igri lov na zaklad, Grajski kavarni, Centru za obiskovalce Kozjanskega regijskega parka s trgovino lokalnih izdelkov in celo rezervirajo posebne grajske počitnice v štirizvezdičnih Sobah in apartmajih na gradu Podsreda z bogatim grajskim zajtrkom.
Do gradu vodi slikovita, 5 km dolga cesta, primerna za vse vrste vozil, pa tudi kolesarska pot iz Podsrede. Grad pa lahko obiščete tudi peš, po 2,5 km dolgi interaktivni Grajski poti Podsreda iz trga Podsreda.

Ne glede na to, ali ste ljubitelj zgodovine, umetnostni navdušenec ali preprosto iščete edinstveno in nepozabno doživetje, vas bo srednjeveški grad zagotovo očaral in navdihnil.
AKTUALNI ODPIRALNI ČASI IN VSTOPNINA

ODKRIJTE TRAJNOSTNO DEDIŠČINO NAŠEGA GRADU

Grad Podsreda uresničuje trajnostno vizijo, ki našo bogato dediščino povezuje z ohranjanjem narave. Kot skrbniki tega dragocenega posestva smo se zavezali, da bomo z zelenimi praksami zmanjšali vpliv na okolje. Spoštujemo dediščino, ki so nam jo predali predniki, in je ne obravnavamo kot lastništvo, temveč vrednoto, ki jo moramo ohraniti in prenesti na naslednje rodove.
Preberite več o naših okolju prijaznih praksah in zapuščini, ki si jo prizadevamo ohranjati.
ZELENE INFORMACIJE ZA GOSTE

ZGODOVINA GRADU PODSREDA

Naša zgodovina

Grad Podsreda sodi med najpomembnejše objekte romanske arhitekture na Slovenskem. Ob spomeniških posegih so bile opravljene obsežne raziskave, ki so dale presenetljive rezultate. Pokazalo se je, da so bile že v obdobju romanike, v kratkem časovnem obdobju, izvedene kar štiri samostojne in povsem razvidne gradbene faze. S tem se grad uvršča ne le v sam vrh spomeniških posesti na Slovenskem, ampak mu pripada prav posebno mesto v vrsti evropskih srednjeveških gradov, saj je njegovo srednjeveško jedro skozi stoletja ostalo skoraj neokrnjeno.

“Najbolj grajski med gradovi na Slovenskem” sega v 12. stoletje, ko so okrog leta 1150 pozidali severni palacij, leta 1180 visok obrambni stolp – bergfrid, leta 1220 južni palacij in leta 1260 še stolp s kapelo.

Prvotno nemško ime Hörberg ali Herberch opozarja na visoko starost stavbe, saj pomeni zaklonišče. V njem so si ob nevarnostih iskali zatočišče vojaki, današnje ime Podsreda pa s prvotnim imenom nima povezave in verjetno pomeni dan, ki je bil za trg pomemben, saj naj bi bili ob sredah v trgu Podsreda tržni in sodni dnevi.
Grad Podsreda leži na ozemlju, ki je že okrog leta 1000 pripadalo posesti grofov Breže-Seliških ter pozneje grofici Emi Krški. Leta 1042 je Ema v Krki na Koroškem ustanovila ženski benediktinski samostan, v katerega se je zatekla tudi sama in mu prepustila vse svoje premoženje. Po njeni smrti leta 1045 je bil samostan razpuščen in posest je prešla v last novoustanovljene krške škofije.

V virih se grad prvič omenja šele leta 1213, čeprav je bil pozidan že sredi 12. stoletja.

V prvi polovici 14. stoletja je grad kupil Friderik Žovneški in v lasti Celjskih grofov je ostal do njihovega izumrtja. Kot dediči celjskih posesti so grad prevzeli knezi Habsburžani, ki so ga oddajali v oskrbo. Grajski zakupniki in oskrbniki so se pogosto menjavali. Leta 1617 ga je kupil grof Sigmund Tattenbach, leta 1701 ga je podedovala grofica Eleonora E. Barbo, nato njena hči Marija H. pl. Apfaltrern in leta 1787 Franc baron plemeniti Lazarini. Pred letom 1848 je posest kupil knez Weriand Windischgrätz, ki je gradu v naslednjih letih vdahnil današnjo podobo. V rokah njegovih dedičev je grad ostal vse do konca druge svetovne vojne, ko je postal državna last.

Kozjanski regijski park

Najbolj grajski med gradovi na Slovenskem leži v osrčju zavarovanega območja Kozjanskega regijskega parka. Grad je spomenik lokalnega pomena v lasti Občine Kozje.
Kozjanski park je leta 1983 prevzel njegovo upravljanje in isto leto pričel z njegovo sistematično obnovo, ki jo spremlja bogato programsko oživljanje, za katerega je značilno srečanje dediščine romanske dobe in sodobne umetnosti.
Spletna stran Kozjanskega parka

Več o Kozjanskem regijskem parku

Kozjanski regijski park je eno najstarejših in največjih zavarovanih območij v državi. Nahaja se na stiku alpskega in panonskega sveta na vzhodu Slovenije, med reko Sotlo in Bohorjem, meri 206 km² in ima status regijskega parka. Stoletno sobivanje človeka z naravo je soustvarilo naravovarstveno pomembne habitate in pomagalo ohraniti številne rastlinske in živalske vrste, ki jih drugje poznajo le še iz knjig.
Tukajšnja pokrajina je prepoznavna po še ohranjenih visokodebelnih sadovnjakih, hribovskih suhih travnikih, bukovih gozdovih in mokrotnih travnikih ob reki Sotli. Kozjansko jabolko pa je postalo več kot sadež – je simbol ohranjene narave, izročila in prepoznavnosti zavarovanega območja.
Kozjanski park se ponaša z izjemno biotsko pestrostjo in kar sedemdeset odstotkov parka spada v evropsko omrežje Natura 2000, katerega namen je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. Od leta 2010 je Kozjanski park tudi del širšega območja, ki se ponaša s statusom biosfernega območja pod zaščito UNESCA v okviru programa Človek in biosfera (Man and biosphere – MAB). Upravljavec biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje je Javni zavod Kozjanski park.
Leta 2021 pa je Kozjanski regijski park, kot prvi v Sloveniji, prejel mednarodno nagrado UNESCO-Greece Melina Mercouri, ki se podeljuje za izjemno delovanje na področju varstva in upravljanja svetovnih kulturnih krajin.
Tudi na področju kulturne dediščine je Kozjanski park pokrajina mnogih obrazov. Grad Podsreda in številni ostali mogočni gradovi, cerkve, srednjeveški trgi, arheološka najdišča in dediščina vsakdanjega življenja burijo domišljijo in kličejo k raziskovanju.
Kozjanski park je s svojo krajinsko razgibanostjo obiskovalcu zanimiv v vseh letnih časih. Spomladi vabijo cvetoči drevoredi, sadovnjaki in travniki, poleti številne parkovne aktivnosti in dogodki, jeseni tradicionalni Praznik kozjanskega jabolka in pozimi mir neokrnjene narave.

Predstavitveni film o zavarovanem območju Kozjanskega parka

Predstavljamo vam nov predstavitveni film o Kozjanskem parku. Prikazuje čudovito naravo in biotsko pestrost našega zavarovanega območja ter seveda tudi bogato kulturno dediščino razgibane kozjanske krajine.

Avtor filma je priznani slovenski naravoslovni fotograf in snemalec Matej Vranič.
Film je delno nastal pod okriljem projekta LIFE Naturaviva.

Registration

Forgotten Password?