OBČASNE RAZSTAVE NA GRADU PODSREDA

Herman lisjak v Kozjanskem parku

Interaktivna otroška razstava »Herman Lisjak v Kozjanskem parku«, ki so jo sodelavci v Kozjanskem parku pripravili v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje - Otroškim muzejem, je pravo doživetje, namenjeno vsem mlajšim in starejšim nadobudnim raziskovalcem naravnih, zemeljskih in vesoljskih čudes.

Razstavi so poleg razstav »Zemlja pleše« in »Herman Lisjak vódi po vôdi« dodane vsebine Kozjanskega parka: geološke značilnosti, skalni osamelci, travniški sadovnjak in travnik ali rožnik v Kozjanskem parku.

Vsebine so namenjene vrtčevski, osnovnošolski in srednjeveški mladimi ter odraslim obiskovalcem in služijo k spoznavanju našega okolja, pomenu njegovega varovanja in trajnostnega razvoja.

Razstava bo na gradu Podsreda na ogled do konca leta 2022.

Razstava je razdeljena na več sklopov:

ŽIVIMO NA ZEMLJI:

Zemljina osebna izkaznica, zgradba Zemlje, rotacija/ dan in noč, revolucija/letni časi, kraljestvo živih bitij, prsti, bogastva Zemlje, potres, vulkan, celine in njihove značilnosti ter geološke značilnosti ter skalni osamelci v Kozjanskem parku.

GREMO V VESOLJE:

Planeti našega Osončja z osnovnimi značilnostmi, vesoljska tehtnica in raketa s Hermanom Lisjakom.

BOGASTVO RAZLIČNOSTI SLOVENIJE:

Značilnosti slovenskih pokrajin, življenjska okolja, ekologija in mali koraki za skupni dom ter travniški sadovnjaki in travnik ali rožnik v Kozjanskem parku.

HERMAN LISJAK VÓDI PO VODI:

Vsebine razstave se navezujejo na razmerja vode s človekom, naravo in družbo. Vodo osvetli tako globalno kot lokalno. Razstava opozarja na univerzalno problematiko sodobnega sveta, hkrati pa spodbuja k odgovornejšemu ravnanju z vodo.

Herman Lisjak

Fotografska razstava »Biodiverziteta – umetnost življenja 2021«

Na podstrešju gradu Podsreda je na ogled fotografska razstava fotografij, ki so sodelovale na fotografskem natečaju »Biodiverziteta – umetnost življenja 2021«.

Fotografski natečaj »Biodiverziteta – umetnost življenja 2021« je bil izveden v Kozjanskem parku v sklopu projekta LIFE NATURAVIVA, Biodiverziteta – umetnost življenja.

Fotografski natečaj je imel 2 starostni kategoriji: avtorji do 15 let in odrasli avtorji in 5 tematskih sklopov: A – krajina, B – živalski svet,  C – rastlinski svet, D – neživi svet, E – ljudje in kultura.

Na fotografskem natečaju so lahko sodelovali vsi, ki so poslali največ 10 avtorskih fotografij, nastalih v letu 2021 znotraj mej Kozjanskega parka ali biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Na fotografski natečaj se je prijavilo 24 odraslih avtorjev in 43 avtorjev starih do 15 let, skupaj so prispevali 494 fotografij.

Komisija v sestavi Amadeja Knez, mag. Teo Hrvoje Oršanič in Barbara Ploštajner je konec marca 2022 pregledala vse prispele fotografije. Stojan Škoda je razglašen za najboljšega odraslega avtorja, Sara Gril pa za najboljšo avtorico, staro do 15 let.

Na fotografski razstavi je razstavljenih 76 fotografij, in sicer vse fotografije, ki so bile nagrajene. Vsak avtor, ki je sodeloval na natečaju, pa ima prav tako predstavljeno vsaj eno fotografijo.

S projektom želimo širši javnosti sporočiti, da je biotska pestrost ena najbolj dragocenih in najbolj žlahtnih značilnosti našega planeta in ob enem razkriti izjemne naravne dragocenosti Slovenije, še posebej zavarovanih območij, in osvetliti njihov pomen ter nevarnosti, ki jim pretijo.

Foto: Stojan Škoda – POSLEDNJIČ ZAŽARIM PRED KOŠNJO – priznanje v kategoriji C – rastlinski svet

Razstava Zgodbe iz narave na galerijskem hodniku

Razstava je opremljena s QR kodami

Razstava Zgodbe iz narave

Razstava “Zgodbe iz narave” izhaja iz istoimenske knjižice, ki smo jo v Kozjanskem parku izdali konec leta 2020. Vsebuje 11 zanimivih »okoljskih« zgodbic, ki so delo našega biologa, Dušana Klenovška.
Zgodbice so dopolnjene z likovnimi deli učencev osnovnih šol iz našega zavarovanega območja, ki smo jih povabili k sodelovanju na likovni natečaj oz. soustvarjanju omenjene knjižice.

Na razstavi ZGODBE IZ NARAVE je predstavljen izbor likovnih umetnin, ki so jih mladi ustvarjali z barvicami, in nekaj zanimivih delov vsake zgodbice, za katere upamo, da bodo obiskovalce navdušili k nadaljnjemu branju.

Razstavne panoje na hodniku grajske obrambne galerije krasijo izbrana dela učencev iz osnovnih šol: OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, OŠ Podčetrtek, OŠ Koprivnica, OŠ Lesično, OŠ Kozje, OŠ Bizeljsko in OŠ Artiče. Razstava je opremljena s QR kodami, s skeniranjem katerih si lahko preberete celotne zgodbe ali knjižico.

Knjižico Zgodbe iz narave lahko brezplačno dobite na sedežu Kozjanskega parka v Podsredi ali na gradu Podsreda, v elektronski obliki pa jo lahko prelistate na spletni strani Kozjanskega parka (www.kozjanski-park.si) in projekta Life Naturaviva (www.naturaviva.si).

Zgodbe iz narave so rezultat aktivnosti projekta LIFE Naturaviva (LIFE16 GIE/SI/000711), Biodiverziteta – umetnost življenja.

OBVESTILO

Dragi prijatelji in častiti grajski gostje,

s 1. marcem odpiramo vrata gradu Podsreda. Grad Podsreda bo v mesecu marcu odprt vsak dan, razen ob ponedeljkih, med 10. in 16. uro. V mesecu marcu bo med vikendi odprta tudi Grajska kavarna

 

Zapri

Registration

Forgotten Password?