OBČASNE RAZSTAVE NA GRADU PODSREDA

Herman lisjak v Kozjanskem parku

Interaktivna otroška razstava »Herman Lisjak v Kozjanskem parku«, ki so jo sodelavci v Kozjanskem parku pripravili v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje - Otroškim muzejem, je pravo doživetje, namenjeno vsem mlajšim in starejšim nadobudnim raziskovalcem naravnih, zemeljskih in vesoljskih čudes.

Razstavi so poleg razstav »Zemlja pleše« in »Herman Lisjak vódi po vôdi« dodane vsebine Kozjanskega parka: geološke značilnosti, skalni osamelci, travniški sadovnjak in travnik ali rožnik v Kozjanskem parku.

Vsebine so namenjene vrtčevski, osnovnošolski in srednjeveški mladimi ter odraslim obiskovalcem in služijo k spoznavanju našega okolja, pomenu njegovega varovanja in trajnostnega razvoja.

Razstava bo na gradu Podsreda na ogled do konca leta 2022.

Razstava je razdeljena na več sklopov:

ŽIVIMO NA ZEMLJI:

Zemljina osebna izkaznica, zgradba Zemlje, rotacija/ dan in noč, revolucija/letni časi, kraljestvo živih bitij, prsti, bogastva Zemlje, potres, vulkan, celine in njihove značilnosti ter geološke značilnosti ter skalni osamelci v Kozjanskem parku.

GREMO V VESOLJE:

Planeti našega Osončja z osnovnimi značilnostmi, vesoljska tehtnica in raketa s Hermanom Lisjakom.

BOGASTVO RAZLIČNOSTI SLOVENIJE:

Značilnosti slovenskih pokrajin, življenjska okolja, ekologija in mali koraki za skupni dom ter travniški sadovnjaki in travnik ali rožnik v Kozjanskem parku.

HERMAN LISJAK VÓDI PO VODI:

Vsebine razstave se navezujejo na razmerja vode s človekom, naravo in družbo. Vodo osvetli tako globalno kot lokalno. Razstava opozarja na univerzalno problematiko sodobnega sveta, hkrati pa spodbuja k odgovornejšemu ravnanju z vodo.

Herman Lisjak
Zagorski potok
Zagorski potok

Zagorski potok

V kletnih prostorih gradu Podsreda je na ogled fotografska razstava o naravni vrednoti ZAGORSKI POTOK, ki teče mimo idilične vasice Zagorje, pod severnim vznožjem Bohorja in je eden najlepše ohranjenih manjših vodotokov na Kozjanskem.

Zagorski potok s pritoki je hidrološka in ekosistemska naravna vrednota državnega pomena. Nahaja se znotraj Natura 2000 območje Bohor in ekološko pomembnega območja Bohor-Vetrnik.

Na Zagorskem potoku se nahaja tudi slap v zaselku Fužine, ki teče preko treh stopenj v skupni višini 9 metrov. V strugi pod slapom najdemo številne raznolike kamnine.

Pestrost kamnin Zagorskega potoka je rezultat pisane geološke zgodovine iz pred 230 milijonov let. V tem času je slovensko ozemlje doživelo izjemno burno tektonsko dogajanje zaradi sil, ki so razpirale zemljino skorjo. Vzorci v kamninah niso samo nedvoumen dokaz tektonskega delovanja, so tudi estetski in bi jih bil vesel marsikateri zbiralec.

Ob in v potoku najdemo tudi ostanke glažutarskega stekla in žlindro, prineseno s pobočij Bohorja. To nam dokazuje, da sta se tu nekdaj odvijali pomembni obrtni dejavnosti – glažutarstvo in fužinarstvo, torej predelovanje stekla in železa iz surovin, ki se nahajajo v okoliških pobočjih in grapah Bohorja.

Bregovi Zagorskega potoka so lepo porasli z domačimi rastlinskimi vrstami repuh, kalužnica, čemaž, navadni volčin, jelenov jezik …

Fotografska razstava »Biodiverziteta – umetnost življenja 2020«

Na podstrešju gradu Podsreda je na ogled fotografska razstava fotografij, ki so sodelovale na fotografskem natečaju »Biodiverziteta – umetnost življenja 2020«.

Fotografski natečaj »Biodiverziteta – umetnost življenja 2020« je bil izveden v Kozjanskem parku v sklopu projekta LIFE NATURAVIVA, Biodiverziteta – umetnost življenja.

Fotografski natečaj je imel 2 starostni kategoriji: avtorji do 15 let in odrasli avtorji in 5 tematskih sklopov: krajina, narava, kultura, ljudje in kozjansko jabolko.

Na fotografskem natečaju so lahko sodelovali vsi, ki so poslali največ 10 avtorskih fotografij, nastalih v letu 2020 znotraj mej Kozjanskega parka ali biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Na fotografski natečaj se je prijavilo 32 odraslih avtorjev in 15 avtorjev, starih do 15 let, ki so skupaj prispevali 347 fotografij.

Komisija v sestavi Davorin Tome (naravoslovni fotograf), Barbara Ploštajner in Mojca Valenčak je v začetku meseca marca pregledala vse prispele fotografije. Uroš Poteko je razglašen za najboljšega odraslega avtorja, Bor Klenovšek pa za najboljšega avtorja, starega do 15 let.

Na fotografski razstavi je razstavljenih 60 fotografij, in sicer vse fotografije, ki so bile nagrajene. Vsak avtor, ki je sodeloval na natečaju, pa ima prav tako predstavljeno vsaj eno fotografijo.

S projektom želimo širši javnosti sporočiti, da je biotska pestrost ena najbolj dragocenih in najbolj žlahtnih značilnosti našega planeta in ob enem razkriti izjemne naravne dragocenosti Slovenije, še posebej zavarovanih območij, in osvetliti njihov pomen ter nevarnosti, ki jim pretijo.

Foto: Uroš Poteko – SRNJAK V SNEŽNEM METEŽU – priznanje v kategoriji B – narava

Foto: Slovenska naravoslovna fotografija leta 2019 – Matej Zalokar, Where Does It Go

Foto: Naravoslovna fotografija leta 2019 – Riccardo Marchegiani, Utopia

Fotografska razstava »MAGIČNA NARAVA 2019«

Na podstrešju gradu Podsreda je na ogled fotografska razstava Magična narava 2019, ki je nastala v okviru tretjega mednarodnega natečaja naravoslovne fotografije Magična narava in prikazuje neverjetno magičnost naše narave, opozarja pa tudi na minljivost in naš odnos do nje.

Na fotografski razstavi je na ogled 32 izbranih fotografij, ki prikazujejo živali, rastline, pokrajine in človekov vpliv na naravo, ki so jih naredili eni najboljših svetovnih naravoslovnih fotografov in skušajo izpostaviti bistvo biodiverzitete in jo približati ljudem.

Fotografski natečaj organizira Nacionalni inštitut za biologijo skupaj z Združenjem naravoslovnih fotografov Slovenije v okviru evropskega projekta Life Naturaviva, katerega projektni partner je tudi Kozjanski park.

Na natečaju Magična narava 2019 je sodelovalo 280 fotografov s 4412 fotografijami. Naziv »Naravoslovni fotograf leta 2019« je prejel Riccardo Marchegiani iz Italije za fotografijo »Utopia«. Naziv »Slovenski naravoslovni fotograf leta 2019« pa je prejel Matej Zalokar za fotografijo »Where Does It Go«.

Šestdeset najboljših fotografij po izboru štiričlanske ocenjevalne žirije, vključno z obema zmagovalnima, si lahko ogledate v elektronskem katalogu, ki je objavljen na spletni strani projekta: www.naturaviva.si.

Razstava bo na ogled na gradu Podsreda do 30. julija 2021.

Registration

Forgotten Password?