OBČASNE RAZSTAVE NA GRADU PODSREDA

Herman lisjak v Kozjanskem parku

Na gradu Podsreda bo do konca leta 2022 na ogled interaktivna otroška razstava »Herman Lisjak v Kozjanskem parku«, ki smo jo v Kozjanskem parku pripravili v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje, Otroškim muzejem.
Razstavi so poleg razstav »Zemlja pleše« in »Herman Lisjak vódi po vôdi« dodane vsebine Kozjanskega parka: geološke značilnosti, skalni osamelci, travniški sadovnjak in travnik ali rožnik v Kozjanskem parku.
Vsebine so namenjene vrtčevski, osnovnošolski in srednjeveški mladimi ter odraslim obiskovalcem in služijo k spoznavanju našega okolja, pomenu njegovega varovanja in trajnostnega razvoja.
Razstava je razdeljena na več sklopov:

ŽIVIMO NA ZEMLJI:

Zemljina osebna izkaznica, zgradba Zemlje, rotacija/ dan in noč, revolucija/letni časi, kraljestvo živih bitij, prsti, bogastva Zemlje, potres, vulkan, celine in njihove značilnosti ter geološke značilnosti ter skalni osamelci v Kozjanskem parku.

GREMO V VESOLJE:

Planeti našega Osončja z osnovnimi značilnostmi, vesoljska tehtnica in raketa s Hermanom Lisjakom.

BOGASTVO RAZLIČNOSTI SLOVENIJE:

Značilnosti slovenskih pokrajin, življenjska okolja, ekologija in mali koraki za skupni dom ter travniški sadovnjaki in travnik ali rožnik v Kozjanskem parku.

HERMAN LISJAK VÓDI PO VODI:

Vsebine razstave se navezujejo na razmerja vode s človekom, naravo in družbo. Vodo osvetli tako globalno kot lokalno. Razstava opozarja na univerzalno problematiko sodobnega sveta, hkrati pa spodbuja k odgovornejšemu ravnanju z vodo.

Herman Lisjak
Zagorski potok
Zagorski potok

Zagorski potok

V kletnih prostorih gradu Podsreda je na ogled fotografska razstava o naravni vrednoti ZAGORSKI POTOK, ki teče mimo idilične vasice Zagorje, pod severnim vznožjem Bohorja in je eden najlepše ohranjenih manjših vodotokov na Kozjanskem.

Zagorski potok s pritoki je hidrološka in ekosistemska naravna vrednota državnega pomena. Nahaja se znotraj Natura 2000 območje Bohor in ekološko pomembnega območja Bohor-Vetrnik.

Na Zagorskem potoku se nahaja tudi slap v zaselku Fužine, ki teče preko treh stopenj v skupni višini 9 metrov. V strugi pod slapom najdemo številne raznolike kamnine – diabaz, jaspis, skrilavi glinavec, roženec, lehnjak, ki jih hudourniški pritoki Zagorskega potoka prinašajo s pobočij Bohorja.
Pestrost kamnin Zagorskega potoka je rezultat pisane geološke zgodovine iz pred 230 milijonov let. V tem času je slovensko ozemlje doživelo izjemno burno tektonsko dogajanje zaradi sil, ki so razpirale zemljino skorjo. Prihajalo je do obsežnega pogrezanja v ozkem pasu od Kobarida pa vse do Zagreba. Prav na območju Bohorja je bilo pogrezanje verjetno najširše. Globoki geološki prelomi so odpirali pot vodnim raztopinam iz visokih globin zemlje. Ob prelomih je prihajalo do prodiranja magme, ki se je kot lava izlivala na širokem območju in tvorila vulkane. Vzorci v kamninah niso samo nedvoumen dokaz tektonskega delovanja, so tudi estetski in bi jih bil vesel marsikateri zbiralec.
Ob in v potoku najdemo tudi ostanke glažutarskega stekla in žlindro, prineseno s pobočij Bohorja. To nam dokazuje, da sta se tu nekdaj odvijali pomembni obrtni dejavnosti – glažutarstvo in fužinarstvo, torej predelovanje stekla in železa iz surovin, ki se nahajajo v okoliških pobočjih in grapah Bohorja.

Bregovi Zagorskega potoka so lepo porasli z domačimi rastlinskimi vrstami repuh, kalužnica, čemaž, navadni volčin, jelenov jezik …

Obiskovalci gradu Podsreda se lahko raziskovanja grajskih soban lotijo tudi sami, s pomočjo avdio-vodnika in se na lastne oči prepričajo, zakaj grad Podsreda ostaja eden najbolj znanih in dobro ohranjenih gradov v naši državi, ki slovi po številnih lepo ohranjenih srednjeveških arhitekturnih elementih in številnih zanimivih razstavah.

Tako odrasli kot otroci se lahko odpravijo na zanimivo potovanje skozi čas, saj vas avdio-vodniki v kar petih jezikih (angleški, nemški, italijanski, ruski in slovenski) vodijo skozi sobane našega gradu, v čas, ko je grad služil kot zatoščišče v primeru nevarnosti in kasneje, ko je postal rezidenca več premožnih plemiških družin.

Fotografska razstava »KOZJANSKO 2019«

Na podstrešju gradu Podsreda je na ogled fotografska razstava fotografij, ki so sodelovale na fotografskem natečaju Kozjanskega parka z naslovom »KOZJANSKO 2019«.

Na fotografskem natečaju so lahko sodelovali vsi, ki so se prijavili in poslali največ 10 avtorskih fotografij, ki so nastale v času od 1. 1. do 31. 12. 2019 znotraj mej Kozjanskega parka ali biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Na natečaj se je prijavilo 11 odraslih avtorjev in 25 avtorjev starih do 15 let, ki so skupaj prispevali 248 fotografij (102 odrasli, 146 otroci).

Komisija v sestavi Vinko Šeško (lanskoletni zmagovalec med odraslimi avtorji), Barbara Ploštajner in Dušan Klenovšek je v začetku meseca marca pregledala vse prispele fotografije. Zdenko Podlesnik je razglašen za najboljšega odraslega avtorja, Gaja Cerar pa za najboljšo avtorico, staro do 15 let.

Na fotografski razstavi na podstrešju je razstavljenih 44 fotografij, in sicer vse fotografije, ki so bile nagrajene. Vsak avtor, ki je sodeloval na natečaju, pa ima prav tako predstavljeno vsaj eno fotografijo.

Fotografska razstava

Razstava steklenih izdelkov

30. junija 2020 smo na gradu Podsreda odprli razstavo steklenih objektov in prostorsko instalacijo
Potovanje…k sebi avtorice Maje Zaplotnik.

V steklenih objektih, ki so predstavljeni na razstavi, je avtorica skušala zajeti in izraziti različne vidike potovanja človeka. Človek je telesno, duševno in duhovno bitje, ki je nenehno v gibanju, ves čas se spreminja, premika, preseljuje in potuje, včasih v globine lastne duše, včasih v sanjah, včasih zgolj
fizično, ko se premika od točke do točke. Vedno pa potuje po liniji življenja v iskanju resnice, novih obzorij ter hlepi po novih izkušnjah in notranji spremembi. Del steklenih objektov na razstavi zato nosi formo kolesa, sama postavitev drugega dela pa prav tako aludira na kolo, ki ima že od nekdaj močan simbolni pomen. V starih kulturah predstavlja simbol sveta, kjer je negibno zgolj središče, vse ostalo pa se vrti in obnavlja, tu se rojevata prostor in čas. Kolo, ki nosi popolnost kroga, se nanaša na svet ustvarjanja, nastajanja in predstavlja potovanje, ki na naši poti odpira nove možnosti, v končni fazi pa nas vodi nazaj k izvoru.

Maja Zaplotnik je članica Društva steklarjev Slovenije in se ukvarja z oblikovanjem in izdelovanjem unikatnega stekla. V zadnjih letih se javnosti večkrat predstavlja na različnih domačih in mednarodnih razstavah.

Razstava bo na gradu Podsreda na ogled do 31.oktobra 2020

Želite podariti unikatno doživetje spanja na gradu z grajsko zajtrk košarico ali kakšnim drugim grajskim doživetjem?

Registration

Forgotten Password?