KOZJANSKI PARK PREJEMNIK MEDNARODNE UNESCOVE NAGRADE

Svetovna mednarodna nagrada Melina Mercouri se pod okriljem Unesca podeljuje na področju varstva in upravljanja kulturnih krajin. Nagrada, ki se podeljuje vsaki dve leti, je bila letos prvič podeljena Sloveniji, in sicer Kozjanskemu regijskemu parku.

Mednarodna nagrada Melina Mercouri je nastala leta 1995 pod okriljem partnerstva Unescove svetovne dediščine in grške vlade, podeljuje pa se za izjemno delovanje na področju varstva in upravljanja svetovnih kulturnih krajin. Poimenovana je po Melini Mercouri, nekdanji grški kulturni ministrici in močni zagovornici integrirane varstvene politike. Unesco poziv za nominacijo za nagrado razpisuje vsaki dve leti in letos spomladi so nominacijo zanjo oddali tudi v Kozjanskem parku.

Po besedah direktorice parka Mojce Kunst so tudi s tem dejanjem želeli opomniti na 40-letnico Kozjanskega regijskega parka in njihovega odgovornega odnosa do naravnih in kulturnih vrednot ter tkanje pomembnih niti s prebivalci in ustanovami znotraj prostora parka. Nad prijavo na natečaj sta bdeli krajinska arhitektka Vesna Zakonjšek in geografinja Barbara Ploštajner, ki sta pripravili tudi vso zahtevano razpisno dokumentacijo. »Nagrado dojemamo kot priznanje, da smo 40 let sestavljali pravilne odločitve, aktivnosti, dejanja, kar so opazili tudi v Parizu na sedežu Unesca,« ponosno pove Zakonjškova ter dodaja, da so v procesu prijavljanja na natečaj intenzivno sodelovali s konservatorko Andrejo Mihelčič Koželj iz Območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Celje.

Na gradu Podsreda smo neopisno ponosni, da smo del takega kolektiva in take neverjetne lokalne skupnosti: “V zadnjih 40 letih delovanja je Kozjanski park s pravilnim in odgovornim odnosom z naravnimi in kulturnimi vrednotami na našem zavarovanem območju in tkanjem pomembnih niti s prebivalci in ustanovami znotraj prostora parka, dosegel neverjetne uspehe na področju varstva in upravljanja kulturnih krajin, ki so jih opazili tudi v Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO.

KULTURNA KRAJINA PODSREDA
pogled na srednjeveški trg Podsreda in Stare svete gore iz razgledišča gradu Podsreda
avtor fotografije: Teo Hrvoje Oršanič

NAGRADA PODELJENA EVROPSKI KRAJINI

Na poziv za nominacijo za nagrado Melina Mercouri se prijavi okoli 50 prijaviteljev iz vsega sveta. Letos se nagrada podeljuje osmič. Javni zavod Kozjanski park je bil izbran med več kot 47 prijavljenimi nominacijami za nagrado kulturne krajine in bo prejel 30.000 dolarjev za nadaljnje delo. Kot so zapisali podeljevalci nagrade, v Kozjanskem parku upravljajo z izjemnim območjem v Sloveniji, ki obsega skupaj 314 enot nepremične kulturne dediščine in 66 naravnih vrednot. Za pestro krajino so značilni predalpski gozdnati hribi, ki se zlivajo v razgibano gričevje, to pa nato preide v rodovitno ravnino ob reki Sotli. Najpomembnejši elementi te kulturne krajine so travniški sadovnjaki in sadni vrtovi, ki pomembno prispevajo k izjemni biotski raznovrstnosti območja. Visoka stopnja biotske raznovrstnosti uvršča Kozjanski park med najpomembnejša naravovarstvena območja v Sloveniji in Evropi, saj spada večji del parka v evropsko pomembna posebna varstvena območja NATURA 2000.

Skrbniki te edinstvene kulturne krajine so predvsem njeni prebivalci, lokalne skupnosti, kulturni dogodki in festivali, ki pomembno pripomorejo k njenemu ohranjanju.

Drevored visokodebelnih tradicionalnih jablan vodi do domačije
avtor fotografije: Barbara Ploštajner

UNESCO IN MEDNARODNA MREŽA BIOSFERNIH OBMOČIJ

Unesco je specializirana organizacija Združenih Narodov za izobraževanje, znanost in kulturo s sedežem v Parizu, ki je bila ustanovljena leta 1945. Organizacija je najbolj poznana predvsem po seznamu svetovne dediščine, na katerem se je letos znašlo že 936 spomenikov oziroma spomeniških območij. Poleg promoviranja naravne in kulturne dediščine pa je Unesco aktiven še na veliko drugih področjih, sponzor je namreč številnim projektom, od tehniškega izobraževanja do promoviranja kulturne raznolikosti in varovanja človekovih pravic. Unescova misija je namreč prispevati k izgradnji miru, odpravi revščine, trajnostnemu razvoju in medkulturnemu dialogu prav s pomočjo izobraževanja, znanosti in kulture.

Slovenija je k Unescu pristopila leta 1992, Kozjanski park pa je del Unesca od leta 2010, ko sta bili Kozjansko in Obsotelje sprejeti v mednarodno mrežo biosfernih območij v okviru programa Človek in biosfera pod okriljem Unesca. Poslanstvo te organizacije pri nas izpolnjuje Slovenska nacionalna komisija, ki jo je ustanovila vlada in katere urad deluje znotraj Ministrstva za šolstvo znanost in šport. Članica te komisije je tudi direktorica Kozjanskega parka Mojca Kunst.

Kulturne krajine so močno vpete v družbeni razvoj in sooblikujejo pogoje za življenje skupnosti po svetu – pogoje za pridelovanje hrane in pridobivanje surovin, stanje vodnih virov, klimatskih razmer in biodiverzitete. Delovanje pod okriljem nagrade Meline Mercouri pomembno podpira izpolnjevanje ciljev Agende 2030. Poslanstvo Agende 2030 predstavlja prizadevanje za odpravo vseh oblik revščine in neenakosti ter boj proti podnebnim spremembam.

Več kot deset let v oktobru organiziramo pohod med travniškimi sadovnjaki v parku
avtor fotografije: Barbara Ploštajner

Štiridesetletnica delovanja Kozjanskega parka je bila tako kronana s svetovno nagrado za ohranjanje kulturne krajine. Nesporen dokaz, da se zaščite narave lotevamo na pravi način. Čestitke!

Zapri

GRAJSKA KAVARNA PODSREDA ostaja ZAPRTA zaradi obnovitvenih del. 

Trenutno na gradu Podsreda potekajo renovacijska dela, vključno s prenovo renesančne dvorane in grajske kapele, ki sta ključna dela naše kulturne dediščine.

Zahvaljujemo se vsem obiskovalcem za razumevanje in potrpežljivost v tem času. Vabimo vas, da sledite našim obvestilom za nadaljnje informacije o ponovnem odprtju kavarne.

Medtem vas Grad Podsreda še vedno toplo vabi k raziskovanju njegovih zgodovinskih zakladov in uživanju v čudoviti naravi, ki nas obdaja.

 

Registration

Forgotten Password?