PRODAJNI KOTIČEK LOKALNIH DOBROT NA GRADU PODSREDA VABI

Na gradu Podsreda, Občini Kozje in Kozjanskem parku smo veseli in ponosni, da smo naredili zadnji korak k bogatitvi ponudbe izdelkov iz lokalnega okolja.

Zgornje gospodarsko poslopje, kjer so bili doslej skladišče, sanitarije in zasilno urejena »kavarnica«, je pred kratkim dobilo novo, lepšo podobo s sprejemno pisarno, info točko in trgovino lokalnih produktov.

Občina Kozje in JZ Kozjanski park sta v začetku leta v sodelovanju z Razvojno agencijo Sotla pristopila k izvedbi projekta »Centri interpretacije zavarovanih območij«, v okviru katerega se na gradu Podsreda uredil prostor, kjer je ob sprejemni pisarni za obiskovalce gradu, urejena tudi info točka o glavnih značilnostih zavarovanega območja Kozjanskega parka ter Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Prav tako pa je luč dneva ugledala tudi ureditev trgovine produktov blagovne znamke Sožitje in ostalih domačih izdelkov iz območja Občine Kozje.

CILJ PROJEKTA

Prispevati k promociji lokalne ponudbe in povečanju lokalne samooskrbe ter osveščanje lokalnega okolja o pomenu uporabe lokalnih izdelkov. Z ureditvijo prodajnega kotička na gradu pa želimo obogatiti ponudbo lokalnih izdelkov v lokalnem okolju in spodbuditi povezovanje lokalnih proizvajalcev.

VABLJENI LOKALNI PONUDNIKI

Trenutno v mali prodajalni na gradu sodelujemo že s približno 20 ponudniki iz lokalnega okolja, seznam pa seveda želimo še dopolnjevati, zato vabimo vse potencialne ponudnike, ki so imetniki kolektivne znamke Sožitje – Kozjanski park ali delujejo znotraj Občine Kozje, da nam sporočijo svojo željo oz. pripravljenost za sodelovanje in svoje kontaktne podatke na e-naslov: valerija.slemensek@kp.gov.si lahko pa nas tudi pokličete na št. 031 528 131 (Valerija).

Prav tako ponovno vabimo vse, s katerimi že sodelujemo, da lahko svojo ponudbo, v kolikor želijo, nadgradijo z novimi izdelki.

Registration

Forgotten Password?