GRAD PODSREDA IN SOBE IN APARTMAJI GRADU PODSREDA PREJELI ZNAK SLOVENIA GREEN

Z veseljem sporočamo, da so naš Grad Podsreda in Sobe in apartmaji na Gradu Podsreda pred kratkim postali ponosni nosilci znakov Slovenia Green Attraction in Slovenia Green Accommodation in tako še nadgradili svojo zeleno zavezo k trajnostnemu razvoju in delovanju.

Grad Podsreda - Zelena Pot Od Leta 2017

Kozjanski park, ki upravlja Grad Podsreda, je vse od leta 2017 član družine štirih parkov, ki so nosilci znaka Slovenia Green Park. Ob enem leži v skupni turistični destinaciji Podčetrtek, ki ima znak Slovenia Green Destination. S pridobitvijo certifikata Green Key smo pred kratkim postali tudi ponosni nosilci znakov Slovenia Green Attraction za Grad Podsreda in Slovenia Green Accommodation za Sobe in apartmaje na Gradu Podsreda in tako še nadgradili svojo zeleno zavezo k trajnostnemu razvoju in delovanju.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, okoljskem, družbenem in ekonomskem. Pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in skozi znamko SLOVENIA GREEN to zeleno delovanje tudi promovira.

Med nosilci znaka je bilo ob zaključku lanskih pozivov 59 destinacij, vseh članov zelene družine, pa je skupaj s ponudniki že več kot 270, kar kaže na to, da slovenski turistični ponudniki vedno bolj prepoznavajo pomen odgovornega razvoja turizma.

Certifikat "Zeleni Ključ"

Tudi Grad Podsreda je z letošnjim letom pristopil najprej k pridobitvi certifikata GREEN KEY/ZELENI KLJUČ, ki je eden izmed mednarodno uveljavljenih znakov, ki so predpogoj za vključitev v Zeleno shemo slovenskega turizma. S podpisom Zelene zaveze slovenskega turizma, s katero smo z vso odgovornostjo sprejeli 10 trajnostnih načel, smo se zavezali k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave.

Pridobitev znaka Green Key smo prijavili tudi na Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu, ki ga razpisuje Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in bili uspešni.

Grad Podsreda - Vodilne Zelene Prakse v Savinjski Regiji

Pred nekaj dnevi pa smo postali tudi del Zelene sheme slovenskega turizma s prejemom znaka Slovenia Green Attraction za Grad Podsreda in Slovenia Green Accommodation za Sobe in apartmaje na Gradu Podsreda.

Grad Podsreda je tako postal prva zelena atrakcija na območju širše Savinjske regije. Sobe in apartmaji na Gradu Podsreda pa so se pridružili še dvema zelenima namestitvama v destinaciji Podčetrtek. To priznanje potrjuje našo zavezanost k odgovornemu turističnemu doživetju.

Pridobitev znaka SLOVENIA GREEN omogoča koristi na dveh ravneh: na ravni strokovne pomoči pri razvoju trajnostnega turizma in na ravni promocije, ki jo ZSST omogoča nosilcem znaka. Slovenska turistična organizacija načrtuje in izvaja promocijske aktivnosti, s katerimi podpira trajnostna prizadevanja v projekt vključenih destinacij, ponudnikov in parkov.

Skrb za naravo znotraj in zunaj grajskih zidov

Na gradu Podsreda uresničujemo trajnostno vizijo, ki bogato dediščino povezuje z ohranjanjem narave:

  • Varčevanje z energijo s pametnimi praksami osvetljevanja.
  • Ločevanje odpadkov in spodbujanje gostov k uporabi pipe.
  • Uporaba ekoloških čistilnih sredstev.
  • Varčevalni ukrepi z vodo, vključno z nizkotlačnimi tuši in stranišči z nizko porabo vode.
  • Sodelovanje z lokalnimi kmetijami za sveže in kakovostne sestavine.
  • Podpora naravi prijaznim doživetjem, kot so pohodništvo in kolesarjenje.

Zelena Grajska Trgovina: Naša grajska trgovina ponuja lokalne izdelke, poudarja organske izdelke ter podpira ponudnike, povezane z Kolektivno blagovno znamko Sožitje-Kozjanski park.

Zmanjševanje Ogljičnega Odtisa: Aktivno sodelujemo v pobudah za zmanjšanje ogljičnega odtisa, od zunanjih storitev, s katerimi sodelujemo, do spodbujanja ekoloških dejavnosti za naše goste.

Grad Podsreda in Sobe in apartmaji na Gradu Podsreda so postali del združenja slovenskih destinacij in turističnih ponudnikov, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj turizma.

Znotraj starodavnih grajskih zidov ponosno udejanjamo bistvo trajnostnega delovanja in si z zelenimi praksami na področju vzdrževanja, storitev, logistike in izdelkov prizadevamo zmanjšati negativen vpliv na okolje. Prizadevamo si zmanjšati količino odpadkov in izločiti plastiko iz svoje dejavnosti, z okolju prijaznimi alternativami pa ščitimo občutljivo ravnovesje okolice in obiskovalcem nudimo izkušnjo, ki je prijazna naravi.

V osrčju neokrnjene narave Kozjanskega parka ponujamo edinstvena in vrhunska zelena turistična doživetja, ki jih snujemo v sodelovanju z lokalnimi ponudniki na tem področju.

Obisk gradu Podsreda in spanje v Sobah in apartmajih na gradu Podsreda je tako ne le izjemno doživetje, ampak tudi priložnost za spoznavanje lokalnega okolja in prispevanje k trajnostnemu turizmu.

Odgovorno ravnanje do okolja in trajnostno politiko poslovanja aktivno uresničujemo na različnih področjih s številnimi aktivnostmi:

Energijo varčujemo z ugašanjem luči in senzorji gibanja ter časovnimi omejitvami osvetljevanja. Skrbno ločujemo odpadke in gostom ter obiskovalcem priporočamo pitje čiste vode iz pipe. Uporabljamo ekološka čistila in izdelke za osebno nego ter ekološki toaletni papir in ekološke brisačke. Vlagamo v varčevalne ukrepe z vodo, kot so tuši z nizkim pretokom in stranišča z nizko porabo vode. V namestitvah spodbujamo premišljeno uporabo brisač in zamenjavo perila po zahtevi ter tako prispevamo k ohranjanju energije in naravnih virov. Spoštujemo krog narave in spodbujamo goste k vračanju steklene embalaže za večkratno embalažo. Ogljični odtis zmanjšujemo tudi s sodelovanjem z bližnjimi kmetijami, ki jih oskrbujemo s svežimi in kakovostnimi domačimi sestavinami.

Zunanji sodelavci (kot so: čistilni servis in pralnica perila) so se zavezali k uporabi ekoloških čistil.

V Kozjanskem parku in na gradu Podsreda smo ponosni na sprejetje v »zeleno slovensko družino« in obenem trdno odločeni, da bomo s svojo trajnostno naravnanostjo, pobudami in spodbudami na področju trajnostnega razvoja še naprej prispevali k ohranjanju čistega naravnega okolja.

Zapri

GRAJSKA KAVARNA PODSREDA ostaja ZAPRTA zaradi obnovitvenih del. 

Trenutno na gradu Podsreda potekajo renovacijska dela, vključno s prenovo renesančne dvorane in grajske kapele, ki sta ključna dela naše kulturne dediščine.

Zahvaljujemo se vsem obiskovalcem za razumevanje in potrpežljivost v tem času. Vabimo vas, da sledite našim obvestilom za nadaljnje informacije o ponovnem odprtju kavarne.

Medtem vas Grad Podsreda še vedno toplo vabi k raziskovanju njegovih zgodovinskih zakladov in uživanju v čudoviti naravi, ki nas obdaja.

 

Registration

Forgotten Password?