OBNOVA PROSTOROV V ZGORNJEM GOSPODARSKEM POSLOPJU GRADU PODSREDA

Inovativen okoljsko-turistični projekt »Centri interpretacije zavarovanih območij« v okolje zavarovanega območja Kozjanski park, natančneje na grad Podsreda, prinaša nova investicijska vlaganja in novosti na področju interpretacije dediščine.

Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko v projektu sodelujejo še Razvojna agencija Sotla, Kozjanski park in Občina Kozje.

Predmet projekta je obnova dveh pritličnih prostorov v zgornjem gospodarskem poslopju gradu Podsreda iz 18. stoletja.

V zgornjem gospodarskem poslopju so trenutno urejeni prostori za skladišče in sanitarije za obiskovalce. V enem prostoru je bila zasilno urejena »kavarnica« z avtomatom za kavo in brezalkoholne pijače.  

V prvem prostoru bo urejena SPREJEMNA PISARNA za obiskovalce Kozjanskega parka in gradu Podsreda, ki bo služila kot:

 • INFO-TOČKA: obiskovalci gradu Podsreda in Kozjanskega parka pridobijo vse informacije o gradu Podsreda, Kozjanskemu parku, Biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje, ter ostalih vključenih zavarovanih območij v projektu.

 • RECEPCIJA: namenjena Sobam in apartmajem na gradu Podsreda.

 • TRGOVINICA: prostor za prodajo in promocijo blagovne znamke Sožitje in ostalih domačih izdelkov z območja Obsotelja in Kozjanskega.

V drugem prostoru, ki bo povezan s prehodom v sprejemno pisarno, bo urejen CENTER INTERPRETACIJE narave Kozjanskega parka in Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.

V sredini prostora bo maketa celotnega območja z označitvijo točk naravne in kulturne dediščine, na tablicah bodo predstavljene podrobnejše vsebine. Na večjem monitorju bodo obiskovalci lahko izbirali med različnimi kratkimi izobraževalnimi filmi, ki so vezani na že uveljavljene primere dobrih praks ohranjanja narave in kulturne dediščine.

V prostoru bodo na inovativen način predstavljeni različni ambienti, ki so ključni na obravnavanem območju:

 • visokodebelni travniški sadovnjak Kozjanskega parka,
 • Praznik kozjanskega jabolka, ptič čebelar,
 • suha travišča na Vetrniku,
 • naravna znamenitost Gruska jama
 • dolina srednjeveških trgov (Pilštanj, Kozje, Podsreda).

OPIS IN NAMEN PROJEKTA

Vodilni partner: LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO

Partnerji: RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA,  KOZJANSKI PARK, OBČINA KOZJE

Z obnovo zgornjega gospodarskega poslopja bodo doseženi naslednji nameni:

 • Trajna rešitev prostorske stiske sedanje sprejemne pisarne, ki se nahaja v grajskem stolpiču,
 • Zagotovitev celostnega podajanja turističnih informacij in informacij s področja zavarovanega območja Kozjanskega parka ter Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje,
 • Zagotovitev primernih prostorov za prodajo in promocijo regionalnih produktov,
 • Povečanje prepoznavnosti Občine Kozje, Kozjanskega parka in lokalnih ponudnikov,
 • Poskrbljeno bo za obiskovalce, ki nimajo interesa ogleda notranjosti gradu Podsreda, temveč želijo le turistične informacije oz. informacije o Kozjanskem parku.

Za več informacij o projektu kliknite tukaj.

Zapri

GRAJSKA KAVARNA PODSREDA ostaja ZAPRTA zaradi obnovitvenih del. 

Trenutno na gradu Podsreda potekajo renovacijska dela, vključno s prenovo renesančne dvorane in grajske kapele, ki sta ključna dela naše kulturne dediščine.

Zahvaljujemo se vsem obiskovalcem za razumevanje in potrpežljivost v tem času. Vabimo vas, da sledite našim obvestilom za nadaljnje informacije o ponovnem odprtju kavarne.

Medtem vas Grad Podsreda še vedno toplo vabi k raziskovanju njegovih zgodovinskih zakladov in uživanju v čudoviti naravi, ki nas obdaja.

 

Registration

Forgotten Password?